POLITICĂ PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Dentnow.net este denumirea comercială a S.C. DENTNOW HELP S.R.L. persoană juridică de naționalitate română, având sediul în Str. Principala, nr. 118, Sat Ulmi, Com. Ulmi, județ Dâmbovița, CUI 42508641, Nr. înregistrare J15/391/2020, denumită în continuare ‘Compania’. Navigarea pe site-ul www.dentnow.net reprezintă acordul dumneavoastră privind politică de prelucrare a datelor cu caracter personal din partea companiei noastre.

  1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Compania are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
  2. II. Scopul colectării datelor este:

– informarea potențialilor clienți privind bunurile sau serviciile pe care Compania le vinde.

– încheierea contractelor de colaborare și/sau emiterea facturilor fiscale.

III. Prin completarea datelor din formularul de contact, vizitatorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Companiei și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

  1. Prin citirea acestei politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
  2. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Companiei va puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
  3. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Companiei va puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, sau chiar de ștergere a lor în totalitate sau parțial, astfel:

– Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

 Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

  1. Prin citirea acestei politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de văadresa justiției în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  2. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Companiei va puteți exercită, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
  3. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Companiei va puteți exercită dreptul de intervenție asupra datelor, sau chiar de ștergere a lor în totalitate sau parțial, astfel:

– Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

 Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

VII. Informațiile vizitatorului, cu caracter personal, pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.