Cabinet Medical Individual

  • Cerere tip înregistrare CMI (anexat AICI și mai jos) și cod parafă;
  • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentiști conform Legii nr. 95/2006 (în care să se regăsească specialitatea medicală și eventual competentele și supraspecializările) – copie;
  • Actul de avizare acreditare a cabinetului medical – original și copie;
  • Act de spațiu (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, concesiune) pe numele medicului – copie.

 

Societate Medicală cu Personalitate Juridică

1. Cerere tip (anexat AICI și mai jos);

2. Certificatul de membru al Colegiul Medicilor Stomatologi conform Legii nr. 95/2006 (în care să se regăsească specialitatea medicală și eventual competențele și supraspecializările) – copie;

3. Certificat de Avizare a Societății Medicale cu Personalitate Juridica – Colegiul Medicilor Stomatologi – original + copie;

4. Dovada titlului de deținere a spațiului (spațiilor) în care funcționează unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică – copie;

5. Actele constitutive ale societății – copie;

6. Certificat de Înmatriculare + cod fiscal – copie;

7. Hotărâri sau acte adiționale prin care au fost făcute modificări ulterioare ale actului constitutiv;

8. Certificat constatator de la Registrul Comerțului că sunt îndeplinite condițiile de desfășurare a activității – copie;

9.Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare (în cazul activităților de radiologie este necesara și autorizația Laboratorului de igienă a radiațiilor) – copie;

10. Dovada de la Registrul Comerțului din care să reiasă că societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (cerere de înscriere de mențiuni și rezoluția pentru societățile comerciale înfiițtate înaintea anului 2000 și neînscrise în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – Partea a II-a);

11. Documente justificative care să ateste că administratorul societății medicale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație sunt medici -diploma de medic – copie;

12. Cod parafă medic/medici care lucrează în cadrul societății medicale cu personalitate juridică.

 

Cabinet de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

1. Cerere tip;

2. Autorizația de Liberă Practică a titularului cabinetului – copie;

3. Act de spațiu (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, concesiune) pe numele titularului cabinetului – copie;

 

Cabinetelor Medicale înființate în cadrul organizațiilor nonprofit, fundații și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, culte religioase și lăcașe de cult religios

1. Cerere tip;

2. Certificatul de membru al Colegiul Medicilor Stomatologi conform Legii nr. 95/2006 (în care să se regăsească specialitatea medicală și eventual competențele și supraspecializările) – copie;

3. Certificat de Avizare a Societății Medicale cu Personalitate Juridică – Colegiul Medicilor Stomatologi din Municipiu/ Județ – original + copie;

4. Dovada titlului de deținere a spațiului în care funcționează unitatea (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, concesiune);

5. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor fizice ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice;

6. Actul constitutiv;

7. Hotărârea statutară a organului de conducere privind înființarea unuia sau mai multor cabinete medicale;

8. Codul de parafă al medicului (medicilor);

9. Hotărârea organelor de conducere și dovada constituirii legale (pentru cultele și lăcasele de cult religios).

 

Care sunt documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcționare în baza referatului de evaluare?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare sunt:

1. Cerere semnată de titularul activității /administrator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, din Ordinului ministrului sănătății nr.1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.

2. Dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare (memoriu descriptiv al instalațiilor, schiță amplasare în zonă, schiță în detaliu).

3. Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară în valoare de 300 lei.

4. Act deținere spațiu.

5. În funcţie de specificul activității se pot solicita și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului.

 

Surse:

http://www.dspdambovita.ro/index.php/documente-tarife/avize-autorizatii/60-acte-necesare-pentru-inregistrarea-in-registrul-unic-al-cabinetelor-medicale

http://sant.ro/informatii-utile/documente-eliberate-de-d.s.p.-neamt/avize-si-autorizatii/intrebari-frecvente-obtinere-avize-si-autorizatii/care-sunt-documentele-necesare-pentru-obtinerea-autorizatiei-sanitare-de-functionare-in-baza-referatului-de-evaluare

 

Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.