Fișa pacientului

Frecvent, pacientul nu înțelege de ce este necesar să completeze o fișă medicală dentară atunci când vine pentru prima dată într-un cabinet stomatologic. Au o reticență în a răspunde onest la întrebări legate de istoricul lor medical. Acest lucru se poate datora faptului că nu sunt obișnuiți cu ideea de a deține un dosar ce cuprinde istoricul lor stomatologic detaliat.

Ce trebuie să conțină o fișă medicală:

  •         Datele personale (Nume, Prenume, CNP, Adresă, etc);
  •         Istoricul medical general – bolile de care suferă și tratamentul pe care îl urmează;
  •         Istoricul stomatologic –radiografiii,  tratamentul pe care l-a urmat, durata, eventuale intervenții de chirurgie dentară etc.;
  •         Consumul de medicamente;
  •         Obiceiuri vicioase ale pacientului – fumat, alcool, consum de droguri, care ar putea  modifica  procesul de  tratament  din cabinetul stomatologic.

În primul rând, fișa pacientului reprezintă un act medico-legal, prin care medicul care tratează trebuie să știe identitatea, eventualele afecțiuni și tratamente, pentru a se asigura de o evoluție favorabilă al intervențiilor și procedurilor care se vor implementa.

Istoricul medical general este foarte important în startul unui plan de tratament. Este esențial ca medicul specialist să cunoască toate afecțiunile de care suferi, mai ales în cazul în care ai probleme cu inima sau diabet. Astfel, acesta va putea adapta planul de tratament și tipul de anestezic folosit. 

La finalul fișei, pacientul este rugat să își dea consimțământul pentru efectuarea tratamentului. Această secțiune a fișei atestă faptul că medicul din cabinetul stomatologic a explicat pe îndelete planul de tratament, pe care pacientul l-a înțeles și acceptat.

 

Acordul informat al pacientului

În conformitate cu Legea 95/2006 și Codul deontologic al medicului dentist, art 11, “Pentru investigaţiile paraclinice şi planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimţământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia”.

De asemenea, conform ordinului 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în care se prezintă în anexă un model pentru formularul de acord informat al pacientului, obligatoriu a fi utilizat de către toți medicii.

În ședința consiliului național al CMSR din noiembrie 2016 a fost votat, de asemenea, ca obligatoriu același formular de acord informat.

Lipsa lui constituie abatere disciplinara și va fi sancționată ca atare de către comisia de disciplină.

Lipsa consimțământului face totodată inoperabilă asigurarea de malpraxis!

Fișă medicală: AICI.

Formular anamneză pacienți (Chestionar evaluare sănătate generală): AICI.

Acord informat al pacientului: AICI.

Consimțământ informat al pacientului: AICI.

Scrisoare medicală pentru medicul specialist: AICI.

Trimitere medicală: AICI.

Adeverință medicală: AICI.

Raport situații urgente: AICI.

 

Surse:

http://www.cnas.ro/casmb/media/pageFiles/SCRISOARE%20MEDICALA%20AMBULATORIU%20SPECIALITATE%2001.04.2018%20Anexa%20_43.pdf

https://www.cmdhr.ro/ro/pentru-colegi/formulare-utile-in-cabinet.html

https://www.cmdhr.ro/ro/pentru-colegi/acordul-informat-al-pacientului.html

http://www.cnas.ro/casmb/media/pageFiles/SCRISOARE%20MEDICALA%20AMBULATORIU%20SPECIALITATE%2001.04.2018%20Anexa%20_43.pdf

https://www.dentosanmed.ro/images/formulare/consimtamant.pdf

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.