SSM – Securitate și Sănătate în Muncă, domeniu ce este reglementat de legea 319/2006 și reglementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, însă denumirea de protecția muncii sau inspecția muncii a rămas sugestivă angajatorilor mai vechi.

Personalul medical este instruit în facultăți și în cadrul rezidențiatelor.

Însă trebuie de asemenea să fie instruit și în ceea ce privește protecția muncii, pregătit cu toate documentațiile, fișele de sănătate și securitate în muncă, precum și cele de prevenirea și stingerea incendiilor.

Spațiile cabinetelor medicale trebuie să fie dotate cu semnalizări de securitate și tipul corect de stingătoare, pentru a îndeplini toate prevederile legale și pentru a fi în siguranță atât medicii, cât și pacienții.

Când se face protecția muncii (SSM și PSI)?

Asistența SSM și PSI este reglementată prin Legea 319/2006, Legea 307/2006, HG 1425/2006 și OMAI 163/2007 să fie efectuată de către persoane abilitate în acest sens, periodic, în funcție de domeniul de activitate.

Ce reprezintă dosarul SSM?

Documentația pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) – Servicii SSM:

 •         eliberarea de tematici specifice fiecărei activități și pentru toate fazele de instruire
 •         elaborarea planului de prevenire și protecție, propriu societății, pe baza evaluării riscurilor de accidentare și a riscurilor de boli profesionale identificate pentru fiecare post de lucru, a activităților desfășurate și a echipamentelor de munca utilizate
 •         evidența meseriilor și a profesiilor cu grade ridicate de risc
 •         implementarea normativului de acordare a echipamentului de protecție (unde este cazul)
 •         evidența accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase și a bolilor profesionale
 •         organizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă (unde este cazul)
 •         instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă
 •         instrucțiuni de prim ajutor
 •         fișa postului pentru fiecare loc de muncă
 •         întocmirea de documentații de informare a angajaților
 •         planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent

Documentația pe linie de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI/SU) – Servicii PSI:

o   eliberarea de tematici specifice de instruire a angajatilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)

o   întocmirea planului de evacuare și semnalizarea în caz de incendiu

o   planurile de depozitare a mărfurilor (unde este cazul)

o   întocmirea de instrucțiuni specifice de prevenirea și stingerea incendiilor (PSI/SU)

o   consultanță privind semnalizarea de securitate la incendiu

o   întocmirea procedurilor de evacuare

o   elaborarea de proceduri interne pe linie de situații de urgență

o   elaborarea deciziilor interne cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)

o   fișă post cu responsabilități pe linie de situații de urgență

Evaluarea riscurilor profesionale și de accidentare, pentru fiecare post de lucru – Servicii SSM:

Ø  analiza tuturor activităților desfășurate și a proceselor tehnologice folosite

Ø  identificarea factorilor de risc pentru fiecare componentă a sistemului de muncă din cadrul locului de muncă analizat: lucrător, sarcina de muncă, mijloace de muncă, mediul de lucru

Ø  identificarea, cuantificarea și ierarhizarea riscurilor

Ø  întocmirea listei de măsuri propuse pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă

Ø  culegerea datelor privind accidente de munca și boli profesionale din ultimii ani

Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 355/2007 reglementează efectuarea controlului medical în următoarele situații:

La angajare: structurat în funcție de profesie conform cu evaluării de risc; se decide dacă angajatul este apt pentru meseria respectivă.

Periodic: se reevaluează starea de sănătate a angajatului: semestrial sau anual.

La reluarea activității: se reevaluează starea de sănătate a angajatului în cazul în care acesta a lipsit pe o perioada mai mare de 30 de zile din motive medicale.

Există posibilitatea ca un angajat să pice examenul medical?

Da, rezultatul în urma examenului medical poate să fie: inapt.

Există de asemenea situația în care medicul eliberează fișa de aptitudini cu precizarea apt condiționat, urmând ca angajatul să revină în următoarele 30 de zile, cu noi rezultate de la medicul de specialitate unde i-a fost recomandat să meargă.

Ce se întâmplă în urma examenului medical?

Medicul de medicina muncii eliberează o fișă de aptitudini, cu precizarea: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt, iar în cazul în care acesta este apt pentru lucru, acea fișă se anexează la fisa SSM pentru completarea dosarului angajatului.

Ce presupune examenul de medicina muncii?

Examenul medical propriu-zis presupune 4 pași:

 1. Anamneza: cuprinde istoricul profesional al pacientului (meserii practicate, accidente de muncă, etc.)
 2. Anamneza medicală: cuprinde informațiile ce le deține pacientul cu privire la bolile de care acesta a suferit și de care rudele de gradul I și II au suferit
 3. Examenul clinic general: testarea vederii, auzului, a glicemiei, a tensiunii, și efectuarea EKG.
 4. Examenele medicale clinice: (necesare doar pentru anumite meserii) analize de laborator, analize de scaun, etc.

 

Surse:

https://outstand.ro/modificari-legislative-privind-autorizatia-de-securitate-la-incendiu/

https://protectia-muncii.org/servicii/

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.