ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă

Important!!!

  •         Cel mai important lucru este să ai programul acoperit. Orarul afișat pe ușă și declarat la primărie trebuie să fie acoperit (în ore) de salariații activi.
  •         Să ai completate pontajele iar statele de salarii să fie semnate de către angajați.
  •         Să te asiguri că fiecare salariat își cunoaște salariul net (restul de salariu), timpul de lucru și zilele în care lucrează. ITM când vine în control, înmânează fiecărui salariat, care este la lucru, o declarație care trebuie completată. Din declarație trebuie să reiasă salariu net, timpul de lucru și zilele în care lucrează.

Documente necesare într-o inspecție ITM:

  1. Registrul unic de control
  2. Actele constitutive ale angajatorului:

– Act constitutiv;

– Codul fiscal de înregistrare (CUI);

– Autorizația de funcționare;

– Procură notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului;

– Autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii

  1. Registrul general de evidență a salariaților

– documentele de plata a salariilor semnate de salariați (statele de salarii);

– actele ce atestă plățile către bugetul asigurărilor sociale de stat, de sănătate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de șomaj;

– balanța de verificare contabilă pentru verificarea fondului de salarii;

– foaia colectivă de prezență a salariaților;

– documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;

– registrul de procese verbale de predare-primire în cazul societăților de pază;

– normative de plata în acord în cazul societăților care practica acest tip de salarizare;

– dosarele de personal ale salariaților, care ar trebui sa cuprindă:

– dovada realizării obligației de informare prevăzută la art.17 din Codul Muncii;

– cerere de angajare;

– curriculum vitae;

– acte stare civilă;

– acte de studii și calificare;

– fișa de aptitudini;

– contractul individual de munca care va cuprinde salariul și elementele constitutive ale acestuia potrivit legii;

– actele adiționale și celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

– actele de identitate;

– avizul medical;

– actele de studii;

– fișa postului;

– acte adiționale la contractele individuale de munca;

– acte privind cercetarea și aplicarea sancțiunilor disciplinare;

– permisul de munca (în cazul salariaților cetățeni străini;

–  certificatul de cazier judiciar (unde este cazul).

  1. Contractul colectiv de muncă (unde este cazul)
  1. Regulamentul intern al societății

 

Surse:

https://ateliercontabilitate.ro/control-itm-ce-documente-trebuie-sa-prezinti/ 

https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-sibiu/aviza-autorizatii-eliberate-de-itmumente-trebuie-sa-prezinti/

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.