Competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în protetică dentară sunt:

 1. Consultaţia de specialitate. inclusiv consult oncologic preventiv; 
 2. Elaborarea diagnosticului și a planului de tratament;
 3. Proceduri de pregătire pre- și pro-protetică a câmpului protetic; 
 4. Planificarea și aplicarea conceptelor ocluzale în realizarea protezărilor fixe și mobilizabile în cazuri clinice complexe; 
 5. Realizarea protezării provizorii fixe în cazuri clinice complexe;
 6. Aplicarea tehnicilor de amprentare moderne implicate în algoritmul de protezare fixă pe dinţi naturali și pe implanturi; 
 7. Aplicarea diferitelor tipuri de preparări în cazuri clinice complexe (protezare metalo-ceramică, protezări integral ceramice, punţi colate); 
 8. Înregistrarea relaţiilor mandibulo-craniene în cazurile complexe de leziuni odontale și edentaţie parţială redusă cu ajutorul arcurilor faciale și transferul în laborator al datelor pe articulatoare semiadaptabile și total adaptabile; 
 9. Prepararea şi realizarea componentei protetice fixe din cadrul unor tratamente mixte fixe-mobilizabile; 
 10. Corelarea etapelor clinice cu etapele tehnologice în cazurile clinice complexe ce necesită protezare fixă; 
 11. Realizarea protezării provizorii mobilizabile în cazuri clinice complexe; 
 12. Conceperea designului protezei parţiale mobilizabile scheletate cu sisteme speciale de menţinere, sprijin și stabilizare în cazuri clinice complexe; 
 13. Înregistrarea relaţiilor mandibulo-craniene în cazurile complexe de edentaţie cu ajutorul arcurilor faciale și transferul în laborator al datelor pe articulatoare semiadaptabile și total adaptabile; 
 14. Corelarea etapelor clinice cu fazele tehnologice pentru diferitele tipuri de protezări mobilizabile care implică telescoparea, coroanele frezate, galvanoformarea; 
 15. Aplicarea procedurilor terapeutice implicate în algoritmul clinico-tehnologic de realizare a protezărilor totale în cazuri clinice complexe; 
 16. Aplicarea tehnicilor de căptusire/rebazare a protezelor mobilizabile; 
 17. Tehnici de realizare a restaurărilor protetice pe implanturi dentare;
 18. Elaborarea protocolului terapeutic integrat, interdisciplinar, al cazurilor particulare de edentaţie; 
 19. Tratamentul protetic la copil și adolescent; 
 20. Aplicaţii clinico-tehnologice de reabilitare a pierderilor de substanţă mici și medii în cazuri clinice cu patologie complexă; 
 21. Algoritmul clinico-tehnologic al restaurărilor protetice pe implanturi; 
 22. Realizarea algoritmului terapeutic protetic al pacienţilor cu patologie complexă, asociată şi multidisciplinară; 
 23. Efectuarea şi interpretarea examenului radiologic şi imagistic în medicina dentară. 

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VI II d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

Surse:

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmmjygq/competentele-medicului-specialist-si-ale-medicului-primar-in-protetica-dentara-decizie-57-2012?dp=gyzdaojvgy2dq

https://cmdr.ro/wp-content/uploads/2019/03/competente-protetica.pdf

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.