Competenţele medicului specialist și ale medicului primar în parodontologie sunt:

 1. Consultaţia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv;
 2. Elaborarea diagnosticului şi a planului de tratament la pacientul parodontopat; 
 3. Tehnici curente de anestezie în medicina dentară;
 4. Profilaxia primară şi secundară în boala parodontală 
 5. Terapia etiologică în gingivite (induse şi neinduse de placă, gingivostomatite); 
 6. Terapia formelor acute de boală parodontală (gingivite şi parodontite ulcero-necrotice); 
 7. Tratamentul complicaţiilor bolii parodontale (abcesul gingival, abcesul parodontal, hiperestezia dentinară, leziuni ale suprafeţei radiculare); 
 8. Terapia etiologică în parodontitele cronice şi agresive: controlul plăcii bacteriene, scaling şi root planing şi eliminarea factorilor de risc locali (odontali, iatrogeni);
 9. Terapia antimicrobiană şi antiinflamatorie locală şi sistemică în boala parodontală; 
 10. Managementul parodontal al condiţiilor sistemice fiziologice şi al afecţiunilor patologice sistemice; 
 11. Terapia de imobilizare temporară şi definitivă a dinţilor parodontotici prin mijloace protetice; 
 12. Tratamentul traumei ocluzale în boala parodontală; 
 13. Tratamentul sindromului endo-parodontal nechirurgical şi chirurgical (rezecţie apicală); 
 14. Tratamentul leziunilor interradiculare prin tehnici de rezecţie şi regenerare;
 15. Tratamentul chirurgical al pungii parodontale: chiuretajul parodontal, lambou de debridare, gingivectomia cu gingivoplastie; 
 16. Tratamentul chirurgical al defectelor infraosoase prin tehnici de regenerare parodontală (adiţie, regenerare tisulară ghidată, tehnici combinate);
 17. Tratamentul chirurgical al defectelor mucogingivale (recesiune, bride, frenuri, gingie fixă) prin tehnici de chirurgie plastică parodontală; 
 18. Tehnici de prezervare de creastă alveolară pe teren parodontopat; 
 19. Terapia implanto-protetică; 
 20. Managementul terapeutic al periimplantitelor; 
 21. Terapia de menţinere în boala parodontală;
 22. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice imagistice în medicina dentară.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VI II d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

Surse: 

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdenrsha/competentele-medicului-specialist-si-ale-medicului-primar-in-parodontologie-decizie-53-2012?dp=gyytmmrsgu3ts

https://cmdr.ro/wp-content/uploads/2019/03/competente-endodontie-parodontologie.pdf

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.