Competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în ortodonţie şi ortopedie dento-facială sunt:

 1. Consultaţie primară de specialitate şi control oncologic preventiv 
 2. Completarea integrală și obligatorie a foii de observaţie pe baza anamnezei, examenului clinic, examenelor complementare, rezultatelor altor specialităţi
 3. Tehnici de amprentare pentru situaţii clinice diverse
 1. Analiza relațiilor intermaxilare şi înregistrarea ocluziei habituale 
 2. Analiza şi interpretarea documentaţiei ortodontice (fotografii. modele, radiografii, examen antropologic etc.) în vederea stabilirii diagnosticului anomaliilor dento-maxilare 
 3. Depistarea și decondiţionarea obiceiurilor vicioase
 4. Depistarea tulburărilor funcţionale şi modalităţi terapeutice de reeducare funcțională 
 5. Tratamentul profilactico-preventiv al anomaliilor dento-maxilare 
 6. Tratament ortodontic interceptiv 
 7. Tratament ortodontico-pedodontic (asigurarea sănătăţii dentare, supravegherea evoluţiei sistemului dentar, monitorizarea permutării dentare, extracţii dirijate etc.) 
 8. Diagnosticul şi tratamentul urgenţei ortodontice 
 9. Aplicarea şi conducerea tratamentului cu aparate ortodontice mobilizabile (adaptare, activare. control. repara(ii etc.) 
 10. Aplicarea si conducerea tratamentului cu aparate funcţionale (ocluzie construită. adaptare, activare, control, reparaţii etc.) 
 11. Aplicarea şi conducerea tratamentului anomaliilor dento-maxilare cu aparate fixe (parțiale şi totale) 
 12. Aplicarea şi conducerea tratamentului cu dispozitive de mărire a ancorajului: aparate extraorale, implant ortodontic etc. 
 13. Realizarea şi aplicarea dispozitivelor de contenţie (temporară şi permanentă) 
 14. Tehnici speciale de tratament (ghidarea dezvoltării ocluzale, tratament ortodontic la adult etc.) 
 15. Diagnosticul şi tratamentul ortodontic al malformaţiilor congenitale 
 16. Diagnosticul şi tratamentul ortodontic al sindroamelor genetice 
 17. Tratamente ortodontice complexe interdisciplinare (ortodontico-chirurgicale. ortodontico-protetice. ortodontico-parodontale etc.) 
 18. Proceduri terapeutice ortodontice specifice la copii cu nevoi speciale (copii cu dizabilităţi) 22. Stabilirea obiectivelor planului de tratament ortodontic pentru diverse tipuri de anomalii, incluzând etapele de tratament, anticiparea rezultatelor, previziuni asupra creşterii și evoluţiei cazului şi asupra recidivei. evaluarea duratei contenţiei 
 19. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice in medicina dentară 

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VI II d/4.127 din 23 ianuarie 2008. 

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008. 

 

Surse:

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdenbzgm/decizia-nr-52-2012-privind-aprobarea-competentelor-medicului-specialist-si-ale-medicului-primar-in-ortodontie-si-ortopedie-dento-faciala

https://cmdr.ro/wp-content/uploads/2019/03/competente-chirurgie-ortodontie-stomatologie-generala.pdf

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.