Competențele medicului specialist și ale medicului primar în Endodonţie sunt:

 1. Consultaţie primară de specialitate şi consult oncologic preventiv 
 2. Tehnici de anestezie in medicina dentară 
 3. Tratamentul hiperesteziei şi hipersensibilităţii dentinare 
 4. Tratamentul inflamației pulpare reversibile prin coafaj indirect sau direct 
 5. Tratamentul de urgenţă al pulpitelor acute în situațiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale radiculare greu accesibile 
 6. Tratamentul pulpitelor acute parţiale ireversibile la monoradiculari prin amputaţie pulpară 7. Tratamentul pulpitelor acute totale prin extirpare pulpară vitală sau devitală în situațiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale radiculare greu accesibile 
 7. Tratamentul pulpitelor cronice prin extirpare pulpară în situațiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale radiculare greu accesibile 
 8. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare simple în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale radiculare greu accesibile 
 9. Tratamentul de urgenţă al parodontitelor apicale acute 
 10. Tratamentul parodontitelor apicale acute determinate de pulpite acute totale 
 11. Tratamentul parodontitelor apicale cronice în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale radiculare greu accesibile 
 12. Tratamentul parodontitelor apicale cronice reacutizate în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale radiculare greu accesibile 
 13. Tratamentul resorbţiilor radiculare interne 
 14. Tratamentul resorbţiilor radiculare externe 
 15. Tratamentul dintilor vitali permanenți cu fracturi penetrante la nivelul camerei pulpare 
 16. Tratamentul traumatismelor dento-parodontale cu implicaţii pulpare şi periapicale la dinţii permanenţi 
 17. Dezobturarea canalelor radiculare şi reluarea tratamentului endodontic ortograd 
 18. Identificarea şi abordarea la microscopul operator a canalelor radiculare neinstrumentate şi neobturate în contextul reluării tratamentului endodontic ortograd 
 19. Tratamentul căilor false şi al perforaţiilor la nivelul sistemului endodontic 
 20. Îndepărtarea instrumentarului fracturat la nivelul canalelor radiculare şi a pivoturilor endodontice 
 21. Tratamentul endodontic al dinţilor devitali prezentând fracturi corono-radiculare sau verticale incomplete 
 22. Tratamentul leziunilor endo-parodontale complexe 
 23. Tratamentul de restaurare a dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea pivoturilor endodontice şi a restaurărilor morfofuncţionale coronare/corono-radiculare directe sau indirecte 
 24. Tratamentul discromiei dinţilor devitali prin metoda albirii interne ambulatorii 
 25. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în medicina dentară 

Competenţele care aparţin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care urmează o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială, ortodonţie şi ortopedie dento-facială, protetică, parodontologie, endodonţie.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VI II d/4.127 din 23 ianuarie 2008. 

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008. 

 

Surse:

https://lege5.ro/gratuit/gmzdenrsg4/competentele-medicului-specialist-si-ale-medicului-primar-in-endodontie-decizie-54-2012?dp=gyytmmrsguztm

https://cmdr.ro/wp-content/uploads/2019/03/competente-endodontie-parodontologie.pdf

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.