Competențele medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau ale absolvenților de facultăți de medicină dentară sunt:

 1. Consultația de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv 
 2. Anestezia în chirurgia oro-maxilo-facială şi medicina dentară 
 3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale în vederea menținerii funcțiilor vitale 
 4. Tratamentul accidentelor şi complicațiilor locale ale anesteziei loco-regionale 
 5. Extractia dintilor temporari şi permanenți 
 6. Tratamentul accidentelor şi complicațiilor locale ale extracției dentare 
 7. Rezecția apicală, amputația radiculară, premolarizarea 
 8. Replantări şi transplantări dentare 
 9. Tratamentul chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice 
 10. Tratamentul chirurgical preprotetic şi preimplantar 
 11. Inserarea implanturilor şi realizarea lucrărilor protetice pe implanturi 
 12. Elevatia mucoasei sinuzale şi mărirea distanței subsinuzale (lifting sinus) 
 13. Tratamentul incluziei dentare şi a accidentelor erupției dentare 
 14. Tratamentul supurațiilor oro-maxilo-faciale 
 15. Tratamentul afectiunilor sinuzale de origine dentară 
 16. Tratamentul durerii în teritoriul oro-maxilo-facial 
 17. Tratamentul de urgentă şi definitiv in traumatologia oro-maxilo-facială 
 18. Tratamentul chisturilor şi tumorilor benigne ale oaselor maxilare 
 19. Tratamentul tumorilor benigne ale părților moi oro-maxilo-cervico-faciale 
 20. Tratamentul tumorilor maligne oro-maxilo-cervico-faciale 
 21. Tratamentul afectiunilor articulatiei temporo-mandibulare 
 22. Tratamentul afecțiunilor glandelor salivare 
 23. Tratamentul malformațiilor congenitale ale feţei şi maxilarelor 
 24. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare, în colaborare cu medicul specialist/primar ortodont 
 25. Plastia reconstructivă de părți moi şi osoase în teritoriul oro-maxilo-cervico-facial 
 26. Tratamentul cariei simple şi complicate la dinții temporari şi permanenți 
 27. Tratamentul afecțiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, ulceratii aftoase, infectii virale, infecţii fungice, hipertrofii gingivale, manifestări alergice, leziuni cu potenţial de malignizare/premaligne) 
 28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare 
 29. Tratamentul edentaţiei parţiale 
 30. Tratamentul edentatiei totale 
 31. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în teritoriul oro-maxilo-facial.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VI II d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

Surse: 

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdenbzgq/decizia-nr-51-2012-privind-aprobarea-competentelor-medicului-specialist-si-ale-medicului-primar-in-chirurgia-oro-maxilo-faciala-cu-dubla-licenta-medicina-dentara-si-medicina-generala-sau-absolventi-ai

https://cmdr.ro/wp-content/uploads/2019/03/competente-chirurgie-ortodontie-stomatologie-generala.pdf

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.