Regulamente și legi

Legea pacientului 46/2003 actualizata

LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 actualizată 2019 poate fi consultată AICI. Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului. Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

LEGE privind exercitarea profesiilor in sistemul de sanatate

LEGE privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate,pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative Prezenta lege reglementează un cadru unitar de exercitare a profesiilor în sistemul de sănătate, care să contribuie la siguranţa pacienţilor şi…

Codul deontologic al medicului stomatolog

Codul deontologic cuprinde normele de conduită morală și profesională obligatorii, în legătură cu exercitarea drepturilor și îndatoririlor medicului ca profesionist, față de pacienți și față de ceilalți medici dentiști. Îl puteți găsi și citi AICI. Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului. Informațiile prezentate în articolele de pe…

Legea sanatatii 95/2006 actualizata

Obiectul acestei legi îl constituie reglementarea domeniului sănătății publice, obiectiv de interes social major. Puteți găsi și citi Legea Sănătății 95/2006 actualizată 2019 AICI. Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului. Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate…

Recunoasterea diplomelor din Romania in UE

CATEGORIILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOAȘTERII TITLURILOR ROMÂNEȘTI ÎN PROFESIA DE MEDIC DENTIST Aceste documente se eliberează doar medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor care întrunesc  condițiile de  cetățenie, ascendență, filiație, căsătorie și rezidență prevăzute de lege și care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. Certificatele care…

Recunoastere diplome din strainatate in Romania

Documente necesare pentru recunoașterea calificărilor profesionale: 1. Dovada cetățeniei/identității O copie după pașaport sau cartea de identitate, PLUS: Dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite: copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant. Dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate nu figurează locul nașterii: certificatul…