Liberă practică

Recunoasterea diplomelor din Romania in UE

CATEGORIILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOAȘTERII TITLURILOR ROMÂNEȘTI ÎN PROFESIA DE MEDIC DENTIST Aceste documente se eliberează doar medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor care întrunesc  condițiile de  cetățenie, ascendență, filiație, căsătorie și rezidență prevăzute de lege și care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. Certificatele care…

Recunoastere diplome din strainatate in Romania

Documente necesare pentru recunoașterea calificărilor profesionale: 1. Dovada cetățeniei/identității O copie după pașaport sau cartea de identitate, PLUS: Dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite: copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant. Dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate nu figurează locul nașterii: certificatul…

Obtinere certificat inregistrare cabinet medical

Cabinet Medical Individual Cerere tip înregistrare CMI (anexat AICI și mai jos) și cod parafă; Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentiști conform Legii nr. 95/2006 (în care să se regăsească specialitatea medicală și eventual competentele și supraspecializările) – copie; Actul de avizare acreditare a cabinetului medical – original și copie; Act de spațiu (contract…