august 2020

Contacte contabili din România

Da, în profesia de medic stomatolog avem nevoie să ne organizăm în mai multe direcții și să cunoaștem mai multe aspecte din multiple domenii. Pentru aceasta, câteodată avem nevoie de ajutor de la specialiști. Contabilitatea reprezintă, pe scurt, transpunerea în documente și dosare organizate a întregii situații financiare a entității sub egida căreia ne desfășurăm…

Control de la DSP (Direcția de Sănătate Publică)

DSP – Direcția de Sănătate Publică Orice cabinet de medicină dentară, înfiinţat şi organizat în condiţii legale, are nevoie pentru a putea funcţiona să-i fie acordată autorizaţia sanitară de funcţionare. Aceasta se eliberează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, în baza declaraţiei pe propria răspundere efectuată de reprezentantul legal al cabinetului, referitoare la asigurarea…

Legea pacientului 46/2003 actualizată

LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 actualizată 2019 poate fi consultată AICI.   Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului. Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.   Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea…

LEGE privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate

LEGE privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative Prezenta lege reglementează un cadru unitar de exercitare a profesiilor în sistemul de sănătate, care să contribuie la siguranţa pacienţilor…

Codul deontologic al medicului stomatolog

Codul deontologic cuprinde normele de conduită morală și profesională obligatorii, în legătură cu exercitarea drepturilor și îndatoririlor medicului ca profesionist, față de pacienți și față de ceilalți medici dentiști. Îl puteți găsi și citi AICI.   Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului. Informațiile prezentate în articolele de…

Legea sănătății 95/2006 actualizată

Obiectul acestei legi îl constituie reglementarea domeniului sănătății publice, obiectiv de interes social major. Puteți găsi și citi Legea Sănătății 95/2006 actualizată 2019 AICI.   Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului. Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de…

Regulamentul de organizare și funcționare a corpului profesional

Puteți descărca Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România de AICI.   Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului. Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.   Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea…

Recunoașterea diplomelor din România în UE

CATEGORIILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOAȘTERII TITLURILOR ROMÂNEȘTI ÎN PROFESIA DE MEDIC DENTIST Aceste documente se eliberează doar medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor care întrunesc  condițiile de  cetățenie, ascendență, filiație, căsătorie și rezidență prevăzute de lege și care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. Certificatele care…

Recunoașterea diplomei din străinătate în România

Documente necesare pentru recunoașterea calificărilor profesionale: 1. Dovada cetățeniei/identității O copie după pașaport sau cartea de identitate, PLUS: Dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite: copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant. Dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate nu figurează locul nașterii: certificatul…

Documentație pacient

Fișa pacientului Frecvent, pacientul nu înțelege de ce este necesar să completeze o fișă medicală dentară atunci când vine pentru prima dată într-un cabinet stomatologic. Au o reticență în a răspunde onest la întrebări legate de istoricul lor medical. Acest lucru se poate datora faptului că nu sunt obișnuiți cu ideea de a deține un…